Kredietverzekering

Wanbetaling is een reëel risico voor ondernemers. Geschat wordt dat zeker 25% van de faillissementen in Nederland veroorzaakt wordt door wanbetaling. Creditmanagement is daarom uiterst belangrijk. Een goede kredietverzekering maakt hier deel van uit.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een kredietverzekering zorgt u voor financiële zekerheid als uw klant uw rekeningen niet betaalt. U bepaalt in overleg met de verzekeraar welk percentage van de gemiste omzet u vergoed krijgt.

Waar kunt u op rekenen?

Belangrijk voor exporteurs

Exporterende bedrijven lopen een groter betalingsrisico dan bedrijven die alleen zaken doen in Nederland. De afnemer zit ver weg en het incassoproces in het betreffende land kan ingewikkeld zijn. Voor u is een goede kredietverzekering dan ook van het grootste belang. U kunt per transactie of per debiteur een verzekering afsluiten. Of u verzekert alleen de export naar bepaalde landen.

De premie

De hoogte van de premie wordt onder meer bepaald door: